Masgala

Seorang blogger yang sangat tertarik dengan dunia ✓ teknologi dan ✓ sains. Sedang berusaha untuk dapat terus berkarya melalui tulisan.